دریای کاس

 

یکی توضیح بده که از کی تا حالا نام این دریا مازندران بوده؟

 

درحاشیه ی اعتراض مکرر مجری شبکه ی باران به استفاده مکرر ریس جمهور احمدی نژاد از عنوان جعلی مازندران برای «دریای کاسپین».....
 
از هزاران سال پیش نام هایی مثل دریای کادوس و دریای دیلم دریای کاس (کاسی... غازیان/کاسیان...کاساک/قزاق.... کاسپی.. کاسپین... کسفین... قزوین) دریای خوارزم، دریای ماد، دریای آمارد، دریای وارنا (وارن ... والنا ... گالانا ... گلانا ...گیلان) و دریای هیرکان (ورکان ... گرگان) برای دریای شمال ایران به کار رفته و مانبع عربی و اسلامی هم از دریای دیلم و دریای خوارزم، جیلان و دریای قزوین نام ها بره اند . تا هجوم تیره ای از ترکان(خزران) که چند ده سالی در گوشه ی غربی این دریا ساکن شدند اما نامی را که به سواحل تحت تسلط خود داده بودند برای چندین قرن رایج کردند. 

حالا معلوم نیست ما ( البته این «ما» یک «ما»ی تاریخی است و به هیچ شخص خاصی بر نمی گردد)  برای مبارزه با این نام جعلی(خزر)، چرا خودمان هم از یک نام جعلی دیگر (مازندران) استفاده می کنیم؟!؟!؟ که از ترس ضایع شدن در محافل بین المللی فقط در کشور خودمان می توانیم به زبان بیاوریمش؟!؟!؟! و گاهی در کشور خودمان هم نمی توانیم این نام ها را ببریم!؟!؟!؟

هیچ وقت فراموش نمی کنم وقتی ریس جمهور خاتمی در اجلاس رژیم حقوقی دریای_متاسفنه_ خزر از کلمه «دریای مازندران» استفاده کرد...چطور «حیدر علی اف» (رییس جمهور فقید آذربایجان) با تحقیر و تشر پرسید: چی؟ دریای مازندران؟ اون دیگه کجاست؟ و بعد باد در غبغب انداخت و با تحکم گفت: دریای ما خزر بوده... خزر هست... و خزر خواهد ماند!؟

البته عمده ی تقصیر از سلسله دم بریده ی پهلوی های ابله است که با آن تعصب احمقانه و مالیخولیایی منحصر به فرد، اسم های غیر فارسی را با اسم خودشان تعویض می کردند. مثل بندر پهلوی به جای انزلی... شهر و دریاچه ی رضاییه به جای ارومیه...و-متاسفنه_ دریای مازندران به جای دریای _متاسفانه_خزر و امثال این ها که کم هم نبود.

 

ولی از همه این حرف ها گذشته؛...آیا....

اگر ما بجای ساختن اسم های جعلی و دفاع از آن ها از نـــــــــــام اصیل ، باستانی ، ایرانی ، و بین المللی این دریا یعنی «دریای کاس» استفاده کنیم، آیا باز هم کسی جرات می کند از این چرند ها بگوید؟ یا باز هم فرصت خواهیم داد که رییس جمهور ما را مورد تحقیر و توبیخ قرار دهند؟ فراموش نکنیم که همواره یک دفاع بد به مراتب خطرناک تر از تحاجم است.

/ 0 نظر / 32 بازدید